Эмиссия рисолалари

Эмиссия рисолалари

Ташкилот ҳақида қўшимча маълумот

Элимент номи қиймати

Қимматли қоғозлар чиқарилишини давлат рўйхатидан ўтказувчи ваколатли орган Қимматли қоғозлар бозорини мувофиқлаштириш ва ривожлантириш маркази Тошкент вилояти бўлими
Рўйхатдан ўтиш рақами Л0256-5
Қимматли қоғозларнинг чиқарилиши давлат рўйхатидан ўтказилган сана 29.10.2015
Ишлаб чиқарилаётган маҳсулот (хизмат)ларнинг асосий фаолияти ва турлари Давлат хизматисиз юклаш ва тушириш ва экспедиторлик хизматлари.
Эмитент мустақил рейтинг баҳосига ега. Унинг қисқача тавсифини беринг Эмитент Ўзбекистон автомобил ва дарё транспорти агентлиги томонидан автомобил транспортида узоқ масофаларга юк ташиш учун 02.10.2009 йил берилган АТ 0021983-сонли  лицензиясига ега. Эмитентнинг мустақил рейтинги, патентлари ёки шартномалари йўқ

Қимматли қоғозларни чиқариш тўғрисидаги қарорга мувофиқ қимматли қоғозларни чиқариш ва жойлаштириш

Элемент номи қиймати

Эмиссия акцияларининг тури оддий акциялар
Эмиссия акциялари сони 4 026 341
Эмиссия улушининг номинал қиймати, сўм 5 000
Эмиссиянинг умумий ҳажми (номинал қиймати бўйича), сўм 20 131 705 000
масаланинг ҳар бир улуши томонидан берилган ҳуқуқлар «Ангрен логистика маркази» АЖ аксиядорларининг реестрига киритиш, депозит ҳисобварағидан ўзига нисбатан баёнот олиш, дивидендлар кўринишидаги фойданинг бир қисмига, акциядорлик жамияти тугатилган тақдирда мулкнинг бир қисмига бўлган ҳуқуқ. мувофиқ унга тегишли бўлган улуш билан, акциядорлик жамиятини бошқаришда иштирок етиш, эмитентнинг тўлиқ ва ишончли ахборот фаолиятини олиш, олинган дивидендни бепул тасарруф етиш, Россия Федерациясининг ваколатли давлат органида уларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш. профессионал иштирокчилар ва эмитентларнинг, бирлашмалардаги ва бошқа жамоат ташкилотларидаги уюшмаларнинг уларнинг манфаатларини ифодалаш ва ҳимоя қилиш мақсадида муомалага лаёқациз ва адолатсиз хатти-ҳаракатларидан зарарни қоплаш, акцияларни сотиб олишда фойданинг бир қисмини йўқотиш ва (ёки) йўқотиш билан боғлиқ хатарларни суғурталаш ҳамда қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа ҳуқуқлар Ўзбекистон Республикаси ва жамиятя Устави
акцияни жойлаштириш усули, шунингдек ёпиқ обуна бўлган тақдирда, жойлаштириш амалга ошириладиган шахслар доирасини кўрсатади. Очиқ обуна.
акцияларни жойлаштириш санаси Қимматли қоғозлар эмиссияси давлат рўйхатидан ўтказилганлиги тўғрисидаги маълумотлар оммавий ахборот воситаларида ошкор қилинганидан кейин икки ҳафтадан кечиктирмай
акцияларни жойлаштиришнинг тугаш санаси Ушбу эмиссиянинг охирги улушини жойлаштириш санаси ёки акциялар чиқарилиши давлат рўйхатидан ўтказилган кундан бошлаб 365-кун, белгиланган саналарнинг қайси бири олдинроқ содир бўлишига қараб
рекламани жойлаштириш тартиби

Чиқарилган акциялар биржада очиқ обуна орқали жойлаштирилади ва биржадан ташқари қимматли қоғозлар бозорида ташкил етилади. Биржада ва ташкил етилган биржадан ташқари қимматли қоғозлар бозорида тузилган битимлар тегишли савдо ташкилотчисининг савдо қоидаларига мувофиқ, шунингдек Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчилигида белгиланган тартибда амалга оширилади.

Акцияларни жойлаштириш учун андеррайтерларни жалб қилиш режалари йўқ

нарх (лар) ёки ушбу эмиссия акцияларини жойлаштириш нархини аниқлаш тартиби Бу масала акцияларини жойлаштириш нархи номинал қиймати кам бўлмаган қимматли қоғозлар савдо ташкилотчиларининг платформаларда мавжуд бозор шароитларига асосланган, жамият Кузатув Кенгаши томонидан белгиланади, лекин
акцияларни тўлаш шартлари ва тартиби, шу жумладан ҳисоб-китоб шакли, акциялар учун тўловда маблағ ўтказилиши керак бўлган банк ҳисобварақлари Акциялар учун тўлов нақд пулда амалга оширилади, ҳисоб-китоблар очиқ (оммавий) савдо ташкилотчиларининг қоидаларига мувофиқ амалга оширилади, кейинчалик пул маблағлари жамиятнинг махсус ҳисоб-китоб ҳисобварағига ўтказилади: 20208840104795771001 “Ўзсаноатқурилишбанк” акциядорлик тижорат банкининг Ангрен филиалида очилган, МФО: 01022 SWIFT: UJSIUZ 22.. Банк жойлашган манзил:
3 блок-5/1-а, Ангрен, Тошкент вилояти
акцияларни чиқариш ва уни қабул қилиш санаси тўғрисида қарор қабул қилган эмитент органи Кузатув Кенгаши (27.10.2015)
банк уставида белгиланган акциялар масала бўйича ҳар қандай чекловлар, машҳур акциялар мумкин сотиб чеклашлар

Ангрен логистика маркази АЖ Уставида ушбу эмиссия акцияларини сотиб олиш чекланмайди.

Қўшимча масала акциялар акциялар жойлаштириш масаласи бўйича қарорига кўра

«Ангрен логистика маркази» АЖ биржада ва / ёки ташкил этилган биржадан ташқари қимматли қоғозлар бозорида чет эллик инвестор ўртасида очиқ обуна орқали амалга оширилади.

сотиб олинган акциялар бўйича инвестор томонидан олинган даромадларни солиққа тортиш Ўзбекистон Республикаси солиқ қонунчилигига мувофиқ
акциялар чиқарилишининг мақсади Ўзбекистон Республикаси Президентининг 28.04.2015 йилдаги “Иқтисодиётда хусусий мулкнинг улуши ва аҳамиятини ошириш чора-тадбирлари тўғрисида «ги 2340-сонли Фармони ва Ўзбекистон Республикаси Президентининг 28.04.2015 йилдаги 2340-сонли Фармонини ижросини таъминлаш ташкил қилиш учун қабул қилинган “Хорижий инвесторларга Давлат мулкини сотиш бўйича тендерлар ўтказиш бўйича Давлат комиссияси Мажлисининг баённомасини ижросини таъминлаш учун
Муомалада бўлажак алоқа масала шартлари «Ангрен логистика маркази» АЖ облигациялар чиқармайди;
Қимматли қоғозлар учун нақд пулда бўлмаган тақдирда, қимматли қоғозлар учун тўлаш учун ишлатилиши мумкин бўлган активлар рўйхатини кўрсатинг Акциялар учун тўлов нақд пулда амалга оширилади, ҳисоб-китоблар очиқ (оммавий) савдо ташкилотчиларининг қоидаларига мувофиқ амалга оширилади, кейинчалик пул маблағлари компаниянинг махсус ҳисоб-китоб ҳисобварағига ўтказилади: 20208840104795771001 Ўзсаноатқурилишбанк аксиядорлик тижорат банкининг Ангрен филиалида очилган, МФО: 01022 SWIFT: UJSIUZ 22. Банк жойлашган манзил:
3 блок-5/1-а, Ангрен, Тошкент вилояти
Эмиссия қилинган қимматли қоғозларнинг улуши, агар жойлаштирилмаган бўлса, ҳақиқий эмас деб ҳисобланади (бундай улуш эмиссия қимматли қоғозлари умумий сонининг 60 фоизидан кам миқдорда аниқланиши мумкин эмас) Агар ушбу эмиссиянинг 30% дан кам ёки 1 207 903 та акцияси жойлаштирилса, эмиссия ҳақиқий эмас деб ҳисобланади
Қимматли қоғозлар эмиссияси ҳақиқий эмас деб топилган тақдирда эмитент томонидан қимматли қоғозлар учун тўловлов сифатида олинган маблағларни қайтариш тартиби Агар акциялар чиқарилиши ҳақиқий эмас деб топилса, Ангрен логистика маркази АЖ ушбу факт ҳақида расмий хабарномани ўз веб-сайтида (www.clangren.uz) эълон қилади. Тегишли маълумотларни тақдим этиш ва бу масала ҳар бир инвестор маблағларини қайтариш учун банк реквизитларини таъминлаш учун улуши олди-сотди шартномасида кўрсатилган почта манзилига ёзма хабарнома юбориш, акциялар муомалага жойлаштириш жамият томонидан қабул қилинади. Ушбу эмиссиянинг барча қимматли қоғозлари муомаладан чиқарилиши керак ва жамият томонидан ҳақиқий эмас деб топилган акцияларни жойлаштиришдан олинган маблағлар инвестор томонидан реквизитлар тўғрисида ёзма равишда хабар қилинган кундан бошлаб 10 кун ичида маблағларни инвесторларга қайтарилиши керак.
Қимматли қоғозларга бўлган ҳуқуқларни, шу жумладан тўлиқ корпоратив номни, шунингдек тегишли фаолиятни амалга ошириш учун лицензия тўғрисидаги маълумотларни сақлаш ва қайд этиш тартиби

“Ангрен логистика маркази” АЖ акцияларининг барча чиқарилишини рўйхатдан ўтказиш ва акцияларни сақлаш Ўзбекистон Республикасининг қимматли қоғозлар Марказий депозитарийсида давлат корхонасининг ҳуқуқий шаклида, қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.

Қимматли қоғозларга бўлган мулк ҳуқуқини рўйхатдан ўтказиш номзод томонидан қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.

Эмитентнинг рўйхатдан ўтказилган акциялари эгаларининг реестрини шакллантирадиган Марказий регистратор Ўзбекистон Республикаси, 100000, Тошкент, Миробод тумани, Бухоро кўчаси, манзилда жойлашган давлат корхонасининг юридик шаклидаги Ўзбекистон Республикасининг қимматли қоғозлар Марказий депозитарийси бўлади. Юридик манзил-Ўзбекистон Республикаси, 100000, Тошкент, Миробод тумани, Бухоро кўчаси, 10 уй. 236-14-32

Бухгалтерия ҳисоби тартиби ва қимматли қоғозларга эгалик ҳуқуқини ўтказиш бўйича асосий маълумотлар тақдим этилади

Инвестиция воситачилари ўз омонатчиларининг қимматли қоғозлар Марказий депозитарийсидаги вакиллик ҳисобварақларида биргаликда қайд етиладиган ҳужжатиз қимматли қоғозларга бўлган ҳуқуқларни ҳисобга олади, шунингдек ҳужжатли қимматли қоғозларни сақлайди ва уларга бўлган ҳуқуқларни қайд қилади.

Ҳужжатиз қимматли қоғозларга ҳуқуқлар олувчининг депозит ҳисобварағига тегишли ёзув киритилган пайтдан эътиборан белгиланган тартибда олувчига ўтказилади ва инвестиция воситачиси томонидан қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда берилган депозит ҳисобварағидан кўчирма билан тасдиқланади

Қимматли қоғозларни жойлаштиришда иштирок этувчи ташкилотлар (андеррайтерлар) тўғрисидаги маълумотлар Андеррайтерлар акцияларни жойлаштиришда иштирок этмайди.
Қимматли қоғозларни чиқариш тўғрисидаги қарорнинг нусхалари ва асл нусхалари ҳамда қимматли қоғозларни чиқариш проспекти билан танишиш тартиби ва жойи тўғрисидаги маълумотни  босма нашрларда жойлаштириш Акцияларни қўшимча чиқариш тўғрисидаги қарорнинг нусхалари ва асл нусхаси ҳамда акцияларни чиқариш проспекти билан танишиш, шунингдек ушбу масала бўйича барча керакли маълумотларни олиш учун жамиятнинг Ўзбекистон Республикаси, Тошкент вилояти, Ангрен, Ипак йўли кўчаси, 1-уй 110200-уйидаги офисига мурожаат қилинади.
Қимматли қоғозларни сотишнинг асосий жойлари

Акцияларни сотиш қуйидаги шартларда амалга оширилади::

«Тошкент» АЖ РФББ манзилда жойлашган: 100047, Тошкент, Миробод тумани, Бухоро кўчаси., 10, тел. 0 (371) 236-07-40.

“Elsis-savdo” АЖ ЭСВТ, Тошкент шаҳри, Миробод тумани, Бухоро кўчаси, 100047-уй манзилида жойлашган., 10, тел.  (371) 236-21-82.

Қимматли қоғозларнинг ушбу чиқарилишини рўйхатга олишни режалаштирган савдо ташкилотчиси ҳақида маълумот Ушбу эмиссия акциялари рўйхатга киритилмайди

Таваккалчилик факторларининг батафсил таҳлили

Элемент номи қиймати

Иқтисодий омиллар (эмитент фаолият соҳасининг инфляцияга таъсири, қайта молиялаш ставкасининг компаниянинг айланма маблағларини шакллантиришга таъсири ва бошқалар.) Эмитентнинг фаолият соҳаси инфляцияга учрайди ва банк фоизлари компаниянинг айланма маблағларини шакллантиришга таъсир қилади.
Рақобат (саноатда шунга ўхшаш маҳсулотларни арзонроқ нархларда ишлаб чиқарадиган корхоналарнинг мавжудлиги) Ушбу омил билан боғлиқ хавф йўқ
Ижтимоий (ушбу минтақада зарур мутахассисларнинг етишмаслиги, ходимлар сонининг мумкин бўлган қисқаришининг минтақадаги вазиятга таъсири, ижтимоий объектларни сақлаш корхонаси бюджетига таъсири). Ушбу омил билан боғлиқ хавф йўқ
Техник (ускунанинг бир қисмининг ескириши ва бошқалар.) Ушбу омил билан боғлиқ хавф йўқ
Экологик муаммолар (атроф-муҳит қоидаларини бузганлиги сабабли компаниянинг ёпилиши мумкин ва ҳоказо.) Жамиятнинг фаолияти атроф-муҳитнинг зарарли таъсири, шунингдек токсик моддалар билан боғлиқ эмас. Ҳудуд, шунингдек тузилмалар асосий фаолият турини амалга оширишга мослаштирилган.
Translate »